Dobrodošli na spletnem mestu we-elevate.eu, katerega lastnik je družba ELEVATE d.o.o., Litostrojska cesta 52, Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec spletnega mesta). Namen spletnega mesta je predstavitev splošnih informacij o družbi ELEVATE d.o.o. ter o projektih v njeni organizaciji. Uporabnike spletnega mesta vljudno naprošamo, da upoštevate spodaj navedene pogoje uporabe.

Z ogledom tega spletnega mesta potrjujete, da ste prebrali in sprejemate spodaj navedene pogoje uporabe spletnega mesta we-elevate.eu in omejitve odgovornosti. Če se z njimi ne strinjate, vas prosimo, da na spletno mesto ne vstopate. Priporočamo vam, da občasno obiščete to stran in ponovno pregledate veljavne pogoje uporabe, saj so ti pravno obvezujoči.

Informacije

Informacije, vsebovane na tem spletnem mestu, so v celoti informativnega značaja in so lahko predmet spremembe ali posodobitve s strani upravljavca spletnega mesta brez predhodnega obvestila. Upravljavec spletnega mesta bo po najboljših močeh skušal zagotavljati natančnost in ažurnost podatkov, a za to ne odgovarja. Uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljate na lastno odgovornost.

Omejitev odgovornosti

Vsa besedila, predstavitve, statistike ter ostale vsebine, ki so prikazane na spletnem mestu, je zbral in uredil upravljavec spletnega mesta. Kljub njihovi informativni in promocijski naravi upravljavec spletnega mesta v primeru, da bi radi z njim sodelovali na poslovni ravni, ne odgovarja za natančnost in točnost navedenih podatkov. Izjave, objavljene na tem spletnem mestu, temeljijo na trenutnih pričakovanjih, ocenah, projekcijah, mnenjih in prepričanjih upravljavca spletnega mesta ali posameznih oseb, ki so izjavo podale.

Upravljavec spletnega mesta, njegovi zaposleni in pogodbeni sodelavci ter nobena druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastajanju tega spletnega mesta, ne prevzema nikakršne odgovornosti ali obveznosti za kakršno koli neposredno, posredno ali posledično izgubo ali škodo, ki bi jo utrpel uporabnik spletnega mesta zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij ali ki bi nastala zaradi napačnega obiskovalčevega razumevanja vsebin spletnega mesta, razen za neposredno povzročeno škodo, ki bi nastala zaradi upravljavčevega namernega zavajanja. 

Upravljavec spletnega mesta tudi ne odgovarja za morebitne posledice, ki bi izhajale iz uporabe povezav, objavljenih na tem spletnem mestu.

Podatki, predstavitve, članki, mnenja in drugi zapisi na spletnem mestu we-elevate.eu ne predstavljajo ponudbe ali vabila k ponudbi v smislu sklepanja pogodb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov.

Vsebina in informacije, objavljene na spletnem mestu we-elevate.eu, tudi ne predstavljajo nikakršnega finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja. Nobena informacija o posameznih produktih, vsebovana na spletnem mestu, tudi ni mišljena kot nadomestilo za strokovno svetovanje.

Avtorske pravice

Vse informacije in podobe, objavljene na spletnem mestu (besedila, fotografije, skice, zemljevidi, načrti idr.), so predmet avtorske zaščite skladno z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95 s spremembami in dopolnitvami). Uporabljajo se lahko izključno za izobraževalne in nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorski ali drugih pravicah, ne smejo pa se prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Na vsaki reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) mora biti kot vir naveden ELEVATE.

Varovanje zasebnosti

Upravljavec spletnega mesta se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatke bomo uporabili izključno za izboljšanje uporabe spletnega mesta in za namene, za katere jih bodo dali uporabniki spletnega mesta. Morebitnih osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali za druge namene ter jih ne bomo brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta razkrili tretjim strankam. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami. 

Zadnja sprememba: 7. 10. 2023

Stopite v stik

Z veseljem vam postrežemo z dodatnimi informacijami o naših projektih. Oglasite se. Od raziskav, izdelave investicijske in projektne dokumentacije do gradbenega nadzora.